Giống vú sữa ho*ng kim hay còn được gọi l* vú sữa v*ng của Đ*i Loan. l* một trong những giống cây trồng đang được b* con khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên triển khai trồng chiếm một diện t*ch lớn. cũng ch*nh vì đó có rất nhiều cơ sở sản xuất giống vú sữa ho*ng kim không đủ chất lượng nên l*m ảnh hưởng đến nền kinh tế của b* con nông dân ở 5 tỉnh Tây Nguyên.Biết được vấn đề nhức nữa n*y, b*i vườn ươm văn hiến đã triển khai nh*p khẩu ch*nh ngạch giống vú sữa ho*ng kim với giấy tờ nh*p khẩu. đầy đủ mọi thủ tục cho b* con triển khai trên một diện t*ch lớn đồng thời Đăng ký những mô hình VietGAP v* Global Gap để xuất khẩu quả sau n*y.

Giống vú sữa Ho*ng Kim có hình dáng l* gần giống với các loại vú sữa khác chỉ có phần đuôi quả có hình chóp giống như núm vú.

M*u sắc quả khi ch*n có m*u v*ng khi thưởng thức vú sữa ho*ng kim sẽ cho một mùi vị đặc biệt. ngon hơn khi dùng lạnh.

Để mua được giống vú sữa ho*ng kim uy t*n v* chất lượng. B* con có thể liên hệ với Hợp tác xã Nam Tây Nguyên trực thuộc của vườn ươm Văn Hiến.

Với hơn 20 năm trong ng*nh nông nghiệp Việt Nam. tham gia trên dưới 50 hội thảo nông nghiệp trong cả nước. chúng tôi luôn mang đến cho b* con những con giống chất lượng nhất đồng thời liên kết đầu ra ra cho b* con nông dân. tạo một nền thu nh*p ổn định lâu d*i.

Ngo*i cung cấp giống cây hợp tác xã Nam Tây Nguyên còn cung cấp đạm cá để phục vụ vụ cho những mô hình hữu cơ. giảm chi ph* đầu tư ban đầu thu v* chi ph* đầu tư thường niên.