B*N ĐANG NỢ MÔN - NỢ TÍN CHỈB*N MUỐN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP NHƯNG CHƯA QUA MÔNB*N ĐANG NỢ ĐIỂM TRƯỜNG Đ*I HỌC B*N ĐÃ NGHỈ HỌC NHƯNG MUỐN CÓ BẰNG ĐỂ XIN VIỆC LÀM CÔNG TY B*N YÊU CẦU CUNG CẤP BẰNG CẤP HOẶC MUỐN THĂNG TIẾN CÔNG VIỆCTrung Tâm Đ*o Tạo Trước v* sau Đại Học : chaydiemnomon@gmail.com
Theo nhiều yêu cầu của các sinh viên , trong quá trình học không thể n*o vượt qua các môn . Nay trung tâm của chúng tôi

xin phép hổ trợ cho các bạn vấn đề trên . Giúp các bạn vượt qua các kỳ thi , các kỳ học nhanh nhất.

Giúp các bạn có đủ t*n chỉ , đủ điều kiện tốt nghiệp như các bạn khác . V* có công việc ổn định sau n*y.
ĐỪNG LO - HÃY ĐỂ TRUNG TÂM ĐÀO T*O CHÚNG TÔI GIÚP B*N VƯỢT QUA CH*Y ĐIỂM CÁC TRƯỜNG Đ*I HỌC CH*Y ĐIỂM NỢ MÔN TÍN CHỈ NHANH CHÓNGCH*Y ĐIỂM TOÀN QUỐC MAIL : CHAYDIEMNOMON@GMAIL.COM
Vui lòng các bạn cung cấp Thông Tin cho Trung Tâm :

----------------------------------------------------------------------------------------------

Họ v* Tên :

Mã Số Sinh Viên :

Số điện thoại liên hệ :

Yêu Cầu :

Trường :

Khoá Học :

Chuyên ng*nh :

Lớp Học :

CMND & Thẻ Sinh Viên :

----------------------------------------------------------------------------------------------

G*i Về Cho Trung Tâm : chaydiemnomon@gmail.com

Trung Tâm sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn từ 1 đến 2 ng*y sẽ liên hệ v* hướng dẫn bạn .

Vì hồ sơ khá nhiều nên hồ sơ cung cấp rõ thông tin trên để kiểm tra nhanh chóng.

Những bạn n*o điểm liệt hoặc huỷ khoá học , học không tham gia học thì nói rõ mong muốn v* yêu cầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cam Kết : Đảm Bảo Thông Tin - Uy T*n V* Bảo M*t

Những th* sinh trao đổi thông tin cụ thể vui lòng g*i về mail cho Trung Tâm Hổ Trợ nhanh nhất.

Mail : chaydiemnomon@gmail.com
ĐỪNG LO - HÃY ĐỂ TRUNG TÂM ĐÀO T*O CHÚNG TÔI GIÚP B*N VƯỢT QUA CH*Y ĐIỂM CÁC TRƯỜNG Đ*I HỌC CH*Y ĐIỂM NỢ MÔN TÍN CHỈ NHANH CHÓNGCH*Y ĐIỂM TOÀN QUỐC MAIL : CHAYDIEMNOMON@GMAIL.COM--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tag từ khoá google : chạy điểm , chạy điểm nợ môn , chạy điểm đại học , chạy t*n chỉ , chạy điểm tốt nghiệp , chạy lu*n văn ,

chay diem , chay diem no mon , chay diem dai hoc , chay tin chi , chay diem tot nghiep , chay luan van ,

chạy hồ sơ gốc , chạy điểm hutech , chạy điểm đại học hcm , chạy điểm đại học h* nội , chạy điểm đại học ở đâu ,

chay ho so goc , chay diem hutech , chay diem dai hoc hcm , chay diem dai hoc ha noi , chay diem dai hoc o dau