Cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp các giống chuối cấy mô như chuối cau, chuối tr* bột, chuối sứ, chuối Nam Mỹ ( năng suất 1 buồng l* 35-40kg), chuối Xiêm (Chuối tây, Chuối Sứ) ( năng suất 1 buồng 30kg), Chuối Tr* Bột...
Với khả năng nhân nhanh các giống chuối trên qui mô công nghiệp bằng công nghệ tế b*o thực v*t, tạo ra một lượng lớn cây giống có phẩm chất ưu tú, năng xuất cao nhằm đáp ứng nhu cầu trồng chuối cho nông dân v* các doanh nghiệp.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937 392 133 ( Ms.Hang)