Chúng tôi chuyên cung cấp các loại vỏ đ*u xanh, hạt đ*u xanh, đ*u xanh tróc vỏ với số lượng lớn.
H*m lượng vỏ đ*u xanh như sau: đạm trổng l* 7.84%, xơ thô: 29.83%, công dụng dùng để l*m thức ăn chăn nuôi cho bò, heo v* g*
H*m lượng đ*u xanh tróc vỏ như sau đạm tổng l* 25.03%, xơ thô l* 4.18%, công dụng dùng để trộn thức ăn chăn nuôi cho gia súc.

Hạt đâu xanh có k*ch thước sau như 3,6mm, 3.8mm v* 4.2mm, công dụng để l*m giá hay l*m thực phẩm. Ngo*i ra, chúng tôi còn cung cấp đ*u xanh tróc vỏ.
Quý khách có nhu cầu xiên lệ số đt l* 0937392133 Ms.Hằng