Phân bón hữu cơ l* dạng phân bón có nguồn gốc đa dạng, chủ yếu được chia th*nh 5 nhóm ch*nh: nhóm nguồn gốc từ động v*t, nhóm nguồn gốc từ thực v*t, nhóm vi sinh v*t, nhóm sinh v*t biển, nhóm hỗn hợp. Việc s* dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp sẽ l*m tăng độ phì nhiêu của đất, cải tạo đất hiệu quả, trả lại cho đất lượng lượng hữu cơ đã bị mất.
Cải tạo: Phân bón hữu cơ có công dụng rất tốt trong việc cải tạo đất trồng, đặc biệt đối với đất cát, đất bạc m*u. Phân hữu cơ tác động mạnh đến cấu trúc đất, cải thiện các t*nh chất lý, hóa, sinh học của đất ng*y c*ng trở nên tốt hơn. Ch*nh vì thế tăng cường s* dụng phân bón hữu cơ l* cách quan trọng để cải tạo đất sản xuất nông nghiệp nói chung của nước ta.
Cơ sở chúng tôi đang phân phối nguồn h*ng bột cá l*m phân bón hữu cơ, giá cả phải chăng, cung cấp to*n quốc, số lượng từ 5 tấn đến 10 tấn. Hộ nông trại hay công ty có nhu cầu xin liên hệ 0937392133 Ms. Hằng hay email hangtran078@gmail.com.